Hírek

 

A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete

a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) január 10., szombat munkanap

január 2., péntek pihenőnap

b) augusztus 8., szombat munkanap

augusztus 21., péntek pihenőnap

c) december 12., szombat munkanap

december 24., csütörtök pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

 

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

További hírek