Hírek

 

Tájékoztatás a 2015. évi hulladékszállítás  rendjéről 
Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Tel: 80/205-269, 42/508-374, 42/508-369, Fax: 42-508-366, ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu, www.eakhulladek.hu
Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
4300 Nyírbátor, Iskola út 19.
Tel: 42/281-855 Fax: 42/281-045; nybvuzem@citromail.hu


Tisztelt Városlakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön 2014. évtől a lakossági szilárdhulladék szállítását és ártalmatlanítását az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) végzi. A Kft. Önkormányzati rendeletben kijelölt közszolgáltató, mely a megye önkormányzatainak kizárólagos tulajdonában áll. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás, mivel a háztartásokban esetlegesen felhalmozódó hulladék komoly egészségügyi veszélyeket rejthet magában. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele - az önkormányzat vonatkozó rendeletében közzétett feltételekkel – valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa számára kötelező. Az igénybevételre vonatkozó szolgáltatási szerződés írásba foglalás nélkül is létrejön. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módjában elfogadni a szolgáltatónak leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem) önkormányzati igazolás vagy kizárólag alapdíjat tartalmazó közüzemi számla bemutatása mellett. A bejelentést minden naptári év február 15.-ig meg kell újítani! 
A közszolgáltatás keretében a Társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
  1. Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása
A vegyes hulladék gyűjtése Nyírbátorban az eddig megszokott napokon történik.
 
A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab rendszeresített 140 l-es vagy társasházak esetében 1100 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módjában elszállítani a szolgáltatónak. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint robbanó, mérgező, folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni! Amennyiben ezt meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft-os áron megvásárolható a gyűjtést végző Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. szám alatti irodájában, mely vételár így tartalmazza az abban kihelyezett hulladék kezelésének is a díját.
 
Vegyes hulladék gyűjtése Nyírbátorban:
 
Hétfő:
Édesanyák út, Báthori út, Kossuth út, Ady Endre út, Martinovics út, Ifjúság út, Egyház út, Váradi út, Madách út, Dózsa György út, Bem út, Dezső út, Jókai út, Vígh út, Mester út, Damjanich út, Rét út. Esze Tamás út, Gyulaji út, Akácfa út, Kelemen Didák köz, Károlyi út, Vasvári Pál út, Domb út, Domb köz, Wesselényi út, Szűk út, Sóhordó út, Császár Péter út, Almáskert út, Szende Pál út, Kisbogáti út, Seregély út, Sarkantyú út, Fedics Mihály út, Hunyadi út, Kenyérmező út, Krudy Gyula út, Sóhordó köz, Pócsi út, Mártírok út, Bákonyi kert út, Csajági út, Hegy út, Szőlő út, Vörösmarty út, Vár út, Zsák út, Víztorony út, Alkotmány út, Kölcsey út, Kölcsey köz, Tinódi út, Toldi út, Rajk László út,
 
Kedd:
József Attila út, Petőfi tér, Honvéd út, Bocskai út, Béke út, Deák Ferenc út, Táncsics út, Arany János út, Bercsényi út, Bethlen Gábor út, Császári út, Szentvér út, Füveskert út, Szabadság tér, Fáy András út, Árpád út, Munkácsy sétány, Zalka Máté út, Bóni út, Vásártér, Lőtér, Zrínyi út, Bajcsy Zsilinszky út, Debreceni út, Kert út, Napsugár út, Tavasz út, Erzsébet út, Móricz Zsigmond út, Kinizsi út, Benczúr Gyula út, Homokkert út, Derkovits út, Encsencsi út, Sport út, Mátyás király út, Iskola út, Vágóhíd út, Földvár út, Kisszoros út, Töviskes út,
 
Szerda: Csokonai út, Rákóczi út, Ságvári Endre út, Széchényi út, Derzsi út, Eduárd út, Váci Mihály út, Radnóti Miklós út,
 
Péntek:
Görögtemető út, Tulipán út, Pipacs út, Béke út, Szegfű út, Gyöngyvirág út,
 
2. Lomtalanítás:
2015. évben társaságunk egy alkalommal, a 2015. március 23. és 2015. március 28. közötti héten végez lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtési napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. A településük tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyűjtési napon már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekről, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani! Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot a lomok közé kirakni, mivel az mind a környezetre, mind az ember egészségére veszélyt jelent. 
 
3. Szelektív hulladék gyűjtése:
A hulladékszállítási menetrend eddig bevált gyakorlat szerint történik azzal a különbséggel, hogy szelektív hulladékgyűjtés mindenki számára kötelező 2015. január 1-től.
Társaságunk munkatársai 2015. január hónap folyamán minden családi házas háztartásba eljuttatnak 1-1 db sárga hulladékgyűjtő zsákot. A zsákokban az azokon feltüntetett újrahasznosítható anyagok helyezhetőek el. A szelektív hulladékgyűjtést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően minden hónap első és második csütörtöki napján végezzük Nyírbátor Város területén.
A zsákok begyűjtését 2015. év folyamán a következő napokon végezzük:
Azokban a körzetekben ahol a vegyes hulladék gyűjtése a hétfői és szerdai napokon van, a szelektív gyűjtés az alábbiak szerint alakul: január 8, február 5, március 5, április 2, május 7, június 4, július 2, augusztus 6, szeptember 3, október 1, november 5, december 3.
 
Azokban a körzetekben ahol a vegyes hulladék gyűjtése a keddi és pénteki napokon van, a szelektív gyűjtés az alábbiak szerint alakul: január 15, február 12, március 12, április 9, május 14, június 11, július 9, augusztus 13, szeptember 10, október 8, november 12, december 10.
 
Az első kiosztást követően a begyűjtés során elszállított zsákokért „cserébe” munkatársaink üres zsákokat hagynak az adott ingatlannál, de szükség esetén azok térítésmentesen is felvehetők a gyűjtést végző Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. szám alatti irodájában.
Társasházakban élőknek a szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken kell elhelyezni a háztartásokban keletkező hulladékot.  
Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez az alábbi elérhetőségeken Tel: 80/205-269, 42/508-374, 42/508-369 a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről. Munkatársaink készségesen állnak az érdeklődők rendelkezésére. Bízom benne, hogy szolgáltatásunkat megelégedéssel használják majd!
 

Nyírbátori Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.

További hírek