Hírek

VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE

Tájékoztatjuk Tagtársainkat, hogy megkezdődött és várhatóan több hét időtartamban zajlik épületeinkben – lépcsőházanként elkülönülve – az elektromos hálózat és villámvédelmi rendszer felülvizsgálata. A felülvizsgálatra több jogszabály kötelező jelleggel előírt utasítása alapján kerül sor, így az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet valamint a kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981 (XII.27.) IpM rendelet alapján. A jogszabály által minősített ingatlanoknál – így lakóépületeinknél is – a villamos berendezéseken valamint villámvédelmi rendszeren szerelői ellenőrzést kell végezni, amit szakvizsgával, a megfelelő regisztrációval rendelkező személy hajt végre. A felülvizsgálat eredményét minősítő irattal igazolja, arról jegyzőkönyv készül. Ezek a vizsgálatok a tulajdonosokat terhelik, az ő költségük.

 

Lakóépületeink esetében a felülvizsgálatokat 6 évente kell megtartani, ami érintés-, tűz- és villámvédelmi ellenőrzést jelent. Villamos hálózat esetén az áramszolgáltató lecsatlakozásától az egyéni mérőórákig terjedő szakaszt kell a vizsgálat tárgyának tekinteni. Villámvédelmi rendszerek vonatkozásában azok tényleges, biztonságos működése valamint a műszaki előírásoknak való megfelelés a fő vizsgálati terület, elsődlegesen azonban az életvédelemre koncentrálódik. Másodlagos szempont – de természetesen nem nélkülözhetetlen elem – a vagyonvédelem !

A műszeres vizsgálat során tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, ki kell javíttatni, melyet szintén írásban igazoltatni kell a javítást végző személlyel. Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert nem csak a felülvizsgálat kapcsán felmerült költségeket kell bekalkulálni a közösségek költségvetésébe, hanem az esetleges hiányosságok kijavítását is.

Kérjük Tagtársaink – különösen a lépcsőház bizalmiak - segítő közreműködését a felülvizsgálat elvégzése érdekében !

További hírek